Vaš partner u reklamnoj industriji i građevinarstvu

Tubond – ( ALUBOND – ALUCOBOND ) je laki, kruti, izdržljiv i estetski kompozitni panel za univerzalnu upotrebu, koji se sastoji od slojeva polietilena niske gustine (LDPE) u jezgru, i spoljnih površina od lakiranog aluminijuma. Vezivanje slojeva je napravljeno mehaničkim i hemisjkim metodama, što čini da je ploča izuzetno otporna na raslojavanje, delaminaciju. Tubond (alubond) je material idealan za pravljenje svih vrsta dizajna koji zahtevaju laganu, ravnu i krutu površinu.

Koristi i prednosti

Upotreba

Obrada

Dimenzije

Standardi za skladištenje:

[gdgallery_gallery id_gallery=”8”]