Vaš partner u reklamnoj industriji i građevinarstvu

Akrilne ploče i blokovi za LED

Galerija proizvoda

LED diode su trenutno standardan izvor svetlosti u boji i sve više se koriste za dizajniranje izloga, bilborda i svijetlećih reklama zamjenjujući neonske i fluoroscentne lampe. Nova grupa ploča i blokova za LED osvjetljenje su proizvodi sa oznakom LED System. To su bijele izlivene ploče. Njihova jedinstvena formula i odlična optička svojstva garantuju maksimalno osvjetljenje uz najmanje troškove –zahvaljujući upotrebi manjeg broja LED dioda.

Koristi i prednosti

 • Osobine rasipanja – LED sa oštrim uglom rasipanja (od 40º do 140º) mogu se vidjeti kao male svjetlosne tačkice. LED System ploče i blokovi onemogućavaju fenomen tačkica, jer optimizuju ravnopravno rasipanje na reklamnoj površini
 • Ploče mogu biti korišćene u svjetlosnim kutijama (light box) tankim i do 7 cm
 • Mogućnost dizajniranja tanjih slova
 • Veća sloboda dizajniranja nego kod neonskih sistema
 • Omogućavaju sigurne, ekološke sisteme sa malim zahtjevima održavanja i velikom trajnošću
 • Otporni na UV zračenja, što sprečava diskoloraciju i omogućava duže zadržavanje mehaničkih svojstava
 • Propustljivost svjetlosti je uvijek 50%, bez obzira na debljinu ploče.

Upotreba

 • Reklamiranje: LED ploče, reklamni paneli, izlozi, štandovi, izložbeni prostori i dr.
 • Arhitektura: LED dekoracija prodavnica, javnih prostora i dr.

Dimenzije

Na stanju imamo:

 • 3mm OPAL LED SYSTEM 2030x305010mm 
 • OPAL LED SYSTEM 2030x305030mm 
 • OPAL LED SYSTEM 2030×3050mm